แนะนำการลงสีในพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่ ด้วยหัวปากกา brush

แน่นอนว่าหัวปากกาของคาเมเลี่ยน ถูกออกแบบมาให้พอดีกับการใช้งานทั่วไป ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานการลงสีบนพื้นที่ที่กว้างเป็นเมตรๆ แต่ถึงแม้ภาพที่คุณวาดหรือลงสีจะไม่ได้ใหญ่เป็นตารางเมตร แต่ก็ประมาณขนาดกระดาษ A4/A3 บางพื้นที่ๆ จะลงหมึกปากกาด้วยหัวด้านพู่กัน ก็ทำให้หัวดูเล็กไปซักหน่อย แต่ในวีดีโอ ผู้สอนมีเคล็ดลับมาแนะนำการทำให้พื้นที่ใหญ่ๆ ดูเล็กลงได้!

ลงสีในที่ๆ เราต้องการจะเล่นแสงและไล่สี ให้เริ่มด้วยการผสมหมึกกับหัว fuse ในระยะเวลาสั้นๆ ก่อน เช่น 5 – 10 วินาที แต่พอระบายสีแล้ว สีจะกลับมาเป็นเข้มไว ให้หยุดไว้ตรงที่มันจะเริ่มเข้ม แล้วมาผสมหัวใหม่อีกซัก 10 วินาที แล้วลงสีต่อตรงที่สีอ่อนๆ เกือบจะเริ่มเข้มที่หยุดไว้เมื่อครู่ ตามแบบที่ผู้สอนทำ เพียงเท่านี้ก็แก้ปัญหาการลงสีในพื้นที่ใหญ่ๆ ได้แล้ว

ด้วยวิธีการลงสีแบบสองขั้นตอนนั้นเอง!

*ข้อแนะนำ – หากไม่แน่ใจว่าเราผสมนานหรือไวไป ให้ทดลองด้วยการลงสีที่กระดาษเปล่าดูก่อน

Share แบ่งปันหน้านี้บ้าง :)