แนะนำปากกาเบื้องต้น

ในวีดีโอ จะเริ่มแนะนำที่ ปากกา Chameleon ด้ามเดี่ยว ที่เป็นแพ็คแยกทีละ 1 ด้าม/สี หรือเรียกว่า Chameleon Color Tone โดยในแพ็คของแต่ละด้าม จะมีแผ่นลีฟเล็ทแนะนำการใช้งานเบื้องต้น หากใครที่ประสงค์จะดูวีดีโอแนะนำเพิ่มเติมไปด้วยก็ได้เช่นกัน โดยภายในวีดีโอแรกนี้ แนะนำส่วนประกอบของปากกา Chameleon

ตัวด้ามจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนแรกคือส่วนที่ใช้ลงสีมีหัวปากกาพู่กัน (brush nib) กับหัวเมจิ (bullet nib)  ส่วนสองคือ ส่วนหัวที่ซ่อนภายในกระบอกเราจะเรียกว่า ตัวทำละลายสี หรือส่วนหัวแชมเบอร์ (Chamber nib) ในส่วนหัวทั้ง 3 หัวนี้ สามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด และส่วนหมึกสองฝั่ง ก็สามารถเติมหมึกเข้าไปได้อีกเช่นกัน โดยจะมีชุดหมึกรีฟิลแยกเป็นชุด Ink Refill Kit Set

วิธีการใช้งานเบื้องต้น: เปิดฝาส่วนหัวพู่กันออกมา นำส่วนหัวพู่กันเสียบเข้าไปในตัวกระบอกตรงส่วนหัวแชมเบอร์ แล้วจับปากกาให้ส่วนหัวแชมเบอร์คว่ำ น้ำหมึกส่วนหัวแชมเบอร์จะได้ซึมลงไปที่ส่วนหัวพู่กัน แช่ค้างไว้ประมาณ 5-20 วินาที แล้วคุณลองดึงออกจากกัน ใช้ด้านหัวพู่กันมาลงสีบนกระดาษ แล้วคุณจะพบกับความมหัศจรรย์!!

Share แบ่งปันหน้านี้บ้าง :)