Chameleon Color Chart

Chameleon Color Chart !

Chameleon Color Chart ชาร์ทสี ของปากกาสี Chameleon ที่มีเพียงแค่ 20 สีเท่านั้น แต่สามารถทำโทนสีได้มากถึง 100 สี ไม่ต้องพกหลายด้าม ทำชาร์ทสีแบบ DIY ให้ท่านได้ลองทำสีอย่างสนุก พบกับสีที่ไล่อ่อนได้สีละ..

Share แบ่งปันหน้านี้บ้าง :)