ผลงาน โดย Sonia Leong

ติดตาม ผลงานของนักศิลปินอีกหลายๆ ท่านได้ที่ www.chameleonpens.com

Sonia Leong

เป็นนักวาดมืออาชีพในประเทศอังกฤษ ผลงานที่เธอถนัด คือ แนว Comic เน้นด้าน Anime/Mange ภาพผลงานของเธอจึงเน้นไปทางภาพการ์ตูนแนวที่วัยรุ่นชื่นชอบ หรือแนวการ์ตูนญี่ปุ่น เธอได้รับรางวัลมากมาย อาทิเช่น Tokyopop’s first UK Rising Stars of Manga competition, Winner in NEO Magazine’s 2005 Manga Competition เป็นต้น

ผลงานของเธอค่อนข้างโดดเด่นและมีประวัติอยู่ที่เว็บไซต์ Wikipedia ด้วย → Wikipedia Sonia Leong  หากอ่านประวัติของเธอ จะพบว่าเธอเคยมาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะ!

อุปกรณ์ที่เธอถนัดใช้ในการสร้างผลงาน คือ สีน้ำ สีมาร์คเกอร์ ปากกา ดินสอ สกรีนโทน ส่วนโปรแกรมที่ใช้สร้างผลงานคือ Adobe Photoshop CS5 , Adobe Illustrator CS5, และ SAI

สร้างผลงานที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร! จากเทคนิคการใช้ในแบบฉบับของแต่ละคน!

Share แบ่งปันหน้านี้บ้าง :)