คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Chameleon Pens

1. ปากกา Chameleon ใช้เขียนบนพื้นผิวหรือวัสดุ อะไรได้บ้าง และกันน้ำมั้ย?

-ด้วยน้ำหมึกปากกา ทำจากสีหมึกผสมแอลกอฮลล์ Alcohol based-system จึงทำให้เขียนได้บนกระดาษทุกชนิด ผ้า ไม้ พลาสติก แก้ว ภาชนะต่างๆ (ห้ามลงสีบนพื้นผิวที่นำไปใช้บรรจุอาหาร) โฟม ดินโพลีเมอร์ ฯลฯ และน้ำหมึกกันน้ำ ไม่ละลายน้ำและไม่หลุดลอกออก

2. ปากกาแต่ละด้ามมีความจุของหมึกในปริมาณเท่าใด?

-ปากกาแต่ละด้าม มีความจุของน้ำหมึกสีๆ ในปริมาณประมาณ 3.25 กรัม/มล. และรวมกับความจุของน้ำหมึกในส่วนตัวทำละลายสีที่ประมาณ 3.25 กรัม/มล. ดังนั้น แต่ละด้าม จะมีน้ำหมึกจุรวมกันประมาณ 6.5 กรัม/มล.

-ส่วนปากกาตัดเส้น และ ปากกา colorless blender มีความจุด้ามละประมาณ 3.25 กรัม/มล.

3. ทุกสี มีหมึกขายแยกให้เติมเองหรือไม่ ถ้ามี สามารถใช้เติมหมึกให้ปากกาได้ประมาณกี่ครั้ง?

มีขาย โดยขายเป็นชุดบรรจุในกล่อง มีขวดหมึกของสีนั้นๆ รวมไปถึงหมึกตัวทำละลายสีที่สามารถเติมได้เช่นกันและกระบอกสูบหมึกพร้อมอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เติมหมึกลงปากกาอย่างง่ายดาย

-หมึกแต่ละขวด บรรจุน้ำหมึกปริมาณ 25 มล. ซึ่งสามารถใช้เติมลงปากกาให้เต็มได้ประมาณ 8-10 ครั้ง

4. น้ำหมึกและกลิ่นของปากกา Chameleon มีสารที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังหรือร่างกายหรือไม่?

-น้ำหมึกถูกผลิตด้วยขั้นตอนการผลิตที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน โดยผ่านการวิจัยมาแล้วว่า น้ำหมึกมีส่วนผสมของสารตัวทำละลาย ค่า PH ระดับ 7 เป็นค่า PH balance ที่ไม่เป็นกรดหรือเบส ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือเป็นอันตรายต่อผิวหนังของเรา

-นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยังผ่านการรับรองมาตรฐาน  AMCI (Art Materials Creative Institute) ว่าไม่มีส่วนผสมของสารพิษอันตรายใดๆ ต่อร่างกาย

5. ต้องเก็บรักษาอย่างไร?

– ควรเก็บปากกาและขวดหมึก ไว้ในที่อุณหภูมิห้อง ไม่ร้อนจนเกินไป อย่าวางไว้ตรงที่มีแสงแดดส่องโดยตรง คุณภาพหมึกมีอายุการใช้งาน ประมาณ 1-2 ปี และหากไม่ได้เปิดใช้งานเลย คุณภาพของสีของหมึกจะมีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี ควรเก็บรักษาไว้ในที่ๆ มีอุณหภูมิพอเหมาะ (ไม่ควรเปิดฝาปากกาด้านใดด้านหนึ่งทิ้งเอาไว้ เมื่อไม่ได้ใช้งาน)


LitLit-copy

6. ส่วนหัวบลูเล็ต (bullet nib) สามารถนำไปประกบกับหัวตัวทำละลายสีได้ด้วยหรือไม่?

– แม้ว่าจะทำได้ แต่ปากกาถูกออกแบบมาให้หัวพู่กันสามารถรับการซึมของหมึกตัวทำละลายสีได้เฉพาะเท่านั้น จึงไม่เหมาะถ้าจะนำหัวบลูเล็ตไปประกบกับหัวตัวทำละลายสี

7. หากลืมหัวด้านใดด้านหนึ่งปิดเข้ากับส่วนหัวตัวทำละลายสีค้างไว้เป็นระยะเวลานาน ต้องทำอย่างไร?

– เป็นเรื่องที่ต้องระวังอย่างยิ่ง แต่หากมีการผิดพลาด ให้รีบคว่ำส่วนหัวตัวทำละลายสีลง ให้หมึกทำละลายสีซึมลงไปยังหัวปากกาด้านนั้นซักพัก จึงค่อยดึงออก และนำส่วนหัวปากกาไปลงสีให้สีที่อ่อนจางลงไป (หากกรณีที่ทิ้งไว้นาน สีหมึกจริงๆ อาจโดนหมึกตัวทำละลายสีซึมเข้าไปค่อนข้างมาก จึงต้องใช้เวลาลงสีนาน กว่าสีจริงของตัวด้ามจะกลับมา)

8. ปากกาสี colorless blender หมึกมีคุณสมบัติเหมือนกับหมึกของตัวทำละลายสีมั้ย?

– หมึกมีคุณสมบัตที่เหมือนกันทุกประการ หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นหมึกชนิดเดียวกันกับสี colorless blender นั่นเอง หมายความว่า เราสามารถใช้หัวปากกาสี colorless blender ไปประกบกับหัวส่วนพู่กันหรือหัวบลูเล็ตของทุกสีได้ ใช่หรือไม่? คำตอบ คือ ได้แน่นอน – แต่หากส่วนหัวพู่กันหรือหัวบลูเล็ตของปากกา colorless blender ไม่ได้ถูกออกแบบให้มาส่งน้ำหมึกใสๆ (หรือหมึกตัวทำละลายสี) ไปยังส่วนหัวที่เหมือนกันได้ จึงค่อนข้างจะลำบาก จึงแนะนำให้ใช้หัวปากกาพู่กัน ประกบไปยังหัวตัวทำละลายสีของด้ามมันเองจะดีกว่า

– หากหัวปากกา colorless blender เลอะสีอื่นๆ ต้องทำยังไง? ระบบของปากกา Chameleon ถูกผลิตคิดค้นมาไม่ให้หมึก colorless blender เลอะหรือถูกผสมเป็นสีอื่นได้ เมื่อลองลงสีแล้ว เป็นหมึกใสอย่างเดิม แสดงว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่หากเลอะมากจนลงสีออกมาแล้วไม่เป็นสีใส ให้ลองลงสีไปเรื่อยๆ จนกว่าสีที่มาผสมจะหายไป แต่หากไม่หายจริงๆ ท่านอาจต้องลองเปลี่ยนหัวปากกาใหม่

9. สามารถใช้ปากกา Chameleon ร่วมกันกับปากกามาร์คเกอร์ยี่ห้ออื่นๆ ได้หรือไม่?

– ได้อย่างแน่นอน ด้วยน้ำหมึกของปากกา Chameleon เป็นหมึกแบบ alcohol based ink จึงสามารถใช้งานร่วมกับปากกาสียี่ห้ออื่นๆ มาร์คเกอร์ยี่ห้ออื่นๆ ได้ทั้งหมด

10. ปากกา Chameleon ใช้ร่วมกับปากกาอะไรได้บ้าง?

– มาร์คเกอร์ยี่ห้ออื่นๆ ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ผสมกับหมึกตามท้องตลาดทั่วไป ปากกาลูกลื่น ปากกาสีน้ำ ปากกาสีๆ สีน้ำ ดินสอ สีฝุ่น ปากกาตัดเส้นชนิด Pigmented ink ฯลฯ

Share แบ่งปันหน้านี้บ้าง :)