แนะนำ ปากกาตัดเส้น Chameleon – Detail Pen

แนะนำว่า ปากากตัดเส้น Chameleon – Detail Pen เป็นอย่างไร

โดยสินค้าของ Chameleon ทำปากกาวาดภาพ ตัดเส้นออกมาแบบเดียว

แต่ได้ถึง 2 หัวด้วยกัน

ด้าน Fine nib – ขนาด หัว 0.4 มม.

ด้าน Medium nib – ขนาด หัว 0.6 มม.

จะเห็นว่าผู้สาธิตได้ลองเขียนเปรียบเทียบทั้งสองขนาดแล้ว ด้านหัว 0.6 มม. ค่อนข้างหนากว่าอย่างเห็นได้ชัด

หมึกแห้งไว เมื่อเขียนแล้วผู้สาธิตเอามือป้ายที่หมึก ๆ ก็ไม่เลอะเทอะออกมา

และเมื่อลองเอาปากกาสีคาเมเลี่ยนมาลงสีทับก็ไม่เลอะอีกเช่นกัน 

เหมาะกับการใช้วาดและลงสีทันทีหรือลงสีก่อนแล้วค่อยเก็บรายละเอียดด้วยเส้นสีดำทีหลัง 

Share แบ่งปันหน้านี้บ้าง :)